Prelegenci | OZE POWER

Prelegenci

Maciej Bando

Prezes Zarządu URE w latach 2014-2019; Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER

Jan Biernacki

Wicedyrektor, PwC

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC

Mariusz Gajda

Wiceprezes Zarządu, Energa OZE S.A.

Janusz Gajowiecki

Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu

dr Sławomir Hinc

Prezes Zarządu, Green Genius Poland

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Jerzy Kozicz

Prezes Zarządu, CMC Poland Sp. zoo

Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Zarządu, Forum Energii

Ewa Malicka

Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ewa Palarczyk

Prezes Zarządu, Tauron Ekoenergia

avatar
Natalia Paraskevopoulou

Senior Bid Manager, Lightsource BP

Paweł Pisarczyk

CEO, Atende Software

Sergiy Savchuk

CEO, Clean Energy

Przemysław Sztandera

Prezes Zarządu, Pomorska Strefa Ekonomiczna

Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny, UN Global Compact Network Polska

Tomasz Zadroga

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, TGE

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne