OZE POWER

742

uczestnicy*

84

prelegenci

1126

matchmaking

59

partnerzy

Czym jest OZE POWER?


Naszą misją jest wspieranie rozwoju wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce, jako czystego źródła energii. Zdajemy sobie sprawę, że budowa morskich farm wiatrowych przyniesie korzyści w wymiarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Wiemy jak ważny jest rozwój technologii magazynowania energii. Podczas OZE POWER szczegółowo omówimy realizację wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki, czynniki przyspieszające rozwój mikroinstalacji i farm fotowoltaicznych, dostosowanie infrastruktury przesyłowej, a także mechanizmy finansowe wspierające cel neutralności klimatycznej.

Krajowy System Elektroenergetyczny w Polsce jest w ponad 70% oparty na elektrowniach opalanych węglem. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak trudna jest zmiana miksu energetycznego w naszym kraju. Jest wiele pomysłów na to jak miks energetyczny powinien kształtować się przyszłości. Jedno jest pewne, od kilkunastu już lat mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem energetyki odnawialnej w naszym kraju, co wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej oraz światowe megatrendy. Green economy to już nie tylko hasło działaczy proekologicznych, ale zasada, którą wcielają w życie zarówno rządzący, jak i największe spółki w gospodarce czy inwestorzy.

Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, będzie najważniejszą konferencją dedykowaną branży OZE. To platforma dialogu oraz miejsce konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży oraz dostawami rozwiązań technologicznych z całej Europy.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową EuroPOWER oraz nowo powołanej OZE POWER. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i gospodarki.

Rada Programowa OZE POWER


Tomasz Zadroga

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu MMC Polska, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER

Maciej Bando

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER; Prezes URE w latach 2014-2019

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Rafał Gawin

Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Zygmunt Artwik

Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Marta Gajęcka

Country Manager, Member of the Management Board, EDP Energia Polska

Dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER

Monika Morawiecka

Prezes Zarządu, PGE Baltica

Wideorelacja z 30. edycji EuroPOWER


Grupa docelowa


 • Zarządy spółek energetycznych
 • Administracja centralna
 • Producenci paneli fotowoltaicznych
 • Producenci sprzętu OZE
 • Producenci sprzętu do zielonych rozwiązań
 • Dostawcy rozwiązania IT dla sektora energii
 • Administracja samorządowa
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne
 • Przedstawiciele izb i stowarzyszeń branżowych
 • NGO’s
 • Inwestorzy
 • Wszyscy zainteresowani rozwojem zielonej energii w Polsce

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej